Een nieuwtje over de brandbestrijdingstraining van het bedrijf

new1

20 november om 18.00 uur, We hebben brand kennistraining, brandoefening activiteiten uitgevoerd, het vroege stadium is geplaatst in de werkplaats opvallende veiligheidskennis en waarschuwing slogan, "veilige productie" activiteit heeft officieel het gordijn geopend. De opleiding van kennis van brandbeveiliging legt voornamelijk in detail de introductie en het gebruik van brandbeveiligingsapparatuur, brandbestrijdingsmethoden en voorzorgsmaatregelen, verborgen brandgevaar, algemene kennis van zelfredding in noodgevallen, enz. Uit, met een zekere mate van bruikbaarheid en bruikbaarheid , heeft het de kennis over brandbeveiliging van medewerkers verrijkt. Om de kennis in de praktijk te brengen, heb ik de medewerkers hand in hand geleerd hoe ze brandblussers moeten gebruiken. 

Na de training heb ik in de open ruimte van de fabriek een blusoefening uitgevoerd met poederblussers. Zeemeerminnen van alle afdelingen werkten om de beurt en beheersten tenslotte het gebruik van brandblussers. De brandtraining en brandoefening combineerden theorie en praktijk, verbeterden de vaardigheden op het gebied van brandbewustzijn en rampenrisicovermindering van het personeel en maakten de kennis over brand populair. Om gezamenlijk een veilige productieomgeving te bouwen, heeft het verbeteren van de persoonlijke veiligheid van medewerkers een bepaald effect bereikt.

new1

Posttijd: 29 december 2020